Dawson Bundforskalling for støbning af betonhammer på Spunsvæg

Bundforskalling - Støbeplade

Dawson bundforskallingssystem – et system til hurtig og enkel opbygning af bundforskalling ved støbning af betonhamre på spunsvægge

Systemet kan anvendes på både U- og Z-spuns

og det kan genbruges gang efter gang

Se også:

Duo Forskallingssystem

Bundforskallingssystemet

Systemet består af:

  1. Underrammer, der fæstnes mellem spunssiderne med bolte, der i midten af hovederne er forsynet med hårdmetalspidser. Ved fastspænding borer spidserne sig ind i spunsene. Alternativt fastgøres underrammerne på særlige beslag kaldt MDBS (“Medium Duty Support Brackets) – se nedenfor. De anvendes ved behov for montering på den flade side af spuns og fastgøres ved hjælp af deres excentrik i forud skårede huller.
  2. Paneler placeres oven på underrammerne i forlængelse af hinanden. De er forsynet med et stort antal forskydelige, rektangulære stænger placeret inden for en rektangulær ramme og skydes ind mod den etablerede spunsvæg eller eventuelle borede pæle.

Principskitse

Principskitser af underrammer monteret mellem U-spuns og Z-spuns

SketchSup500x283

Skitse af underramme med bagstop

Underramme md bagstop

Panel med gelænder

PanelPic500x283

Underramme monteret mellem Z-spuns

20181203_114052bc500x283

MDBS - Medium Duty Support Brackets

MDBSa

Underramme monteret i MDBS

20181203_114046

MDBS fastgjort med sin ekcentrik

Excentric

Installation af bundforskalling

Underrammer fæstnes i korrekt højde i hver “bug” af spunsvæggen ved hjælp af rammernes bolte, der skrues ind i spunssiderne med specialnøgle. Boltene er forsynet med spidser af hårdmetal, der derved trænger ind i spunsene. På U-spuns skrues boltene ind i spunslåsene; på Z-spuns på spunsfladerne.

Ved behov for montering af underrammer på den flade side af spuns eller på rør, fastgøres en MDBS (Medium Duty Support Bracket) i et til formålet boret hul.

Efter rammernes fastgørelse justeres de med justeringsboltene for neden, så de to øverste vanger er vandrette. Systemets paneler placeres oven på vangerne og boltes sammen. Bagstop monteres herefter i enden af vangerne – jfr. skitse.

De rektangulære stænger i panelerne skubbes ind mod spunsvæggen, idet man begynder med den dybeste del af hver spuns.

Stængerne behandles med fordel med formolie for at modvirke vedhæftning af beton.

Fordele ved Forskallingssystemet

Udstyret kan anvendes den ene gang efter den anden og er anvendeligt for alle typer spuns. 

Udstyr med underrammer og paneler monteres og samles let og hurtigt af ufaglært personale efter kort indlæring.

Forskallingssystemet overflødiggør individuelle træpaneler tilpasset spunsprofilerne og svejsning med efterfølgende fjernelse af påsvejste beslag.

Standardpanelerne kan anvendes for mange typer betonhamre.

Produktivitet

50 underrammer med paneler og forskalling monteres normalt i løbet af en dag. Det svarer til ca. 50 m løbende betonhammer.

Udstyret deles med fordel op i to eller flere identiske sæt, så de hver dækker et passende stræk på et forud valgt antal løbende m spuns. Et stræk kan derved støbes medens et andet monteres og et tredje tørrer.

Seks timer efter støbning er paneler og underrammer klar til afmontering og klar til videre brug.

 

Bundforskalling monteret

1-BasicPhotoCapSyst_Page_1

En sektion Betonhammer på Spuns er støbt

20181203_113414

Video: Bundforskalling for Betonhammer