Augerrenser-Jordborrenser

Med Dawson Standard CFA Auger Jordborsrenser fjernes fastklemt og ophobet jord fra auger jordbor.

Hydraulisk CFA augerrenser – jordborrenser

Effektiv fjernelse af ophobet jord fra jordbor

Øger sikkerheden på arbejdspladsen – og øger produktiviteten

Reducerer arbejdet med at fjerne fastsiddende jord med skovl

Fastklæbet jord i Jordbor

Under boring samler jord sig i jordbor og augers (CFA, Continuous Flight Augers). Denne jord bør løbende fjernes så instabilitet af rig og skade på mandskab ved nedfald forhindres.

Jo større jordbordiameter desto større risiko – specielt ved tung jord.

En jordbors- eller augerrenser reducerer risikoen

En jordborsrenser er et effektivt middel til fjernelse af alle typer jord under CFA-boring. Den sparer desuden tidsrøvende og hårdt, manuelt arbejde, hvorved der opnås en ikke uvæsentlig omkostningsbesparelse.

Uønsket Situation

Failure to clean up accumulated soil during CFA drilling entails a risk of personal injury from falling soil.

Standard Augerrenser

Renseren består af en hydraulikmotor og et reduktionsgear, der driver et leje med stor diameter, hvortil er monteret en skærm. Skærmens diameter er valgt, så den passer til pågældende jordbors diameter. Den kan let skiftes. Jordboret passerer gennem skærmen.

Efterhånden som jordboret trækkes op under betoninjektering, roterer skærmen ned ad sneglen, så jord der har samlet sig, fjernes ved hjælp af et monteret spiralformet blad.

En ventil gør det muligt under boring at aktivere augerrenseren til kortvarigt at køre baglæns op ad spiralen.

Hver augerrenser er af samme standardkonstruktion, men tilpasses individuelle borerigge og jordbor. Med de rigtige skærme kan augerrenserne tilpasses en mangfoldighed af bordiametre og stigninger.

Svingdør Jordborsrenser

Udover Standard Augerrensere tilbyder Dawson nyere rensere af svingdørtypen.

De fungerer grundlæggende som standardversionen, men rensningen udføres af to ruller i kombination med en slidse i døren – ikke ved et spiralformet blad. Det røde billede viser renseren med døren åben.

Svingdørrenseren har fordele i forhold til standardversionen.

Fordele ved svingdørversionen af jordborsrenseren

  • Intet behov for fjernelse af borehoved. En åben dør tillader hovedet at passere.
  • Enheden kan med åben dør anvendes som føring for jordbor.
  • Bedre renseegenskaber med let adgang til rullearrangementet (blåt på billedet).
  • Arrangementet med top- og bundrulle holder adgangen fri af koblinger på jordboret.

Modelrække

Der findes otte forskellige modeller jordborsrensere, der hver dækker en række diametre jordbor – fra 300 mm til 2000 mm.

Video: Svingdør Jordborsrenser