Løftegrej med særlig fokus på sikkerhed

Quick Release Løfteklo

 – en fjernudløst sikkerhedsklo til sikker anhugning og løft af stålspuns, rør og stålprofiler

 

Effektivt og arbejdsbesparende løftegrej for entreprenører

Quick release reducerer risikoen ved løft, fordi systemet muliggør frakobling på afstand af de ofte tunge og uhåndterlige stålspuns, rør og stålprofiler.

Quick Release Løfteklo

Quick Release Løfteklo mindsker risikoen for personskade ved løft. Med sit pull-wire system kan løftekloen udløses i sikker afstand fra de ofte tunge og og uhåndterlige stålspuns, rør og stålprofiler. Bind et reb af tilstrækkelig længde til ringen på wiren. Model række fra 4 tons til 10 tons SWL.

Modelrække fra 4 tons til 10 tons SWL (Største tilladelige belastning)

For løftekapacitet op til 40 tons henvises til

Løfteklo med Skralde

Kloen kræver, at der er skåret eller boret et hul i emnet, der skal løftes

Gør dig bekendt med arbejdstilsynets vejledning om anhugningsgrej:

https://at.dk/regler/at-vejledninger/anhugningsgrej-2-02-10/

Nor-Trade tilbyder også andet løftegrej med særlig fokus på sikkerhed

Udover Løfteklo med Quick Release:

Løfteklo med Skralde

Spunsklo

Rørklo

Spunsløfter

Løfteklo 100 tons

Bjælkeklo

Løftegrej-Løfteklør-også med fjernudløsning for sikre løft

Dawson Løftekløer til mange formål. Fjernudløste Løftekløer mindsker risiko for personskade ved løft. For den ansvarsbevidste entreprenør

Quick Release Løfteklo på spuns

Skematisk Tegning, Quick Release

Modelrække

Type

Dimension

S.W.L.

Vægt

A

B

C

tons

kg

150/4.0 T

150

30

22

4.0

18

150/7.5 T

150

30

28

7.5

18

150/10.0 T

150

30

35

10.0

18

250/7.5 T

250

30

28

7.5

22

250/10.0 T

250

30

35

10.0

22

A = Svælgdybden (målt fra låsepindens centerlinie), B = Gabet, C = Låsepindens diameter.

For sikkerheds løfteklør med større løftekapacitet henvises til Løfteklo med Skralde

Anhugning med Løfteklo med Quick Release

  • Et reb af passende længde fastgøres til ringen i trækwiren så udløsning kan foretages på afstand.
  • Når låsepinden er i åben stilling og indikatorpinden (Indicator bar) rager ud af cylinderen (Barrel Assembly), sættes kloen over pælen eller spunsen.
  • Bring låsepinden ud for løftehullet i pælen eller spunsen og slå indikatorpinden ind. Derved går låsens tilbageholdelsesmekanisme i indgreb og kloen er låst.
  • Anbring sikkerhedsringen på udløserwiren over den cylindriske del (Barrel Assembly) for at sikre mod uforsætlig træk i wiren.
  • Når pæl eller spuns er placeret sikkert på bestemmelsesstedet sikres udløserrebet på passende måde.

Sikker Udløsning af Quick Release Løfteklo

  • Når pæl eller spuns er korrekt placeret og kloen ønskes fjernet, foretages en piskebevægelse af udløserrebet, så sikkerhedsringen forlader cylinderdelen (Barrel Assembly).
  • Træk med en bestemt bevægelse i udløserrebet. Derved åbner låsepinden, idet låsemekanismen udløses. Dette bekræftes af indikatorpinden, der nu rager ud af cylinderen (Barrel Assembly).

Anbefaling: Monter en lille magnet

Nogle entreprenører monterer en lille magnet i enden af udløserrebet og placerer den på pæl eller spuns. Dette sikrer udløserrebet og forhindrer at rebenden “pisker rundt” under pæleinstallationen.

Subsea Quick Release Løfteklo på Rør

Anvendelsesprincippet for Ground Release Shackle - Quick Release

Tilvalg af kit for fjerntilkobling af Løfteklo

Med dette kit kan sjæklen fjernbetjenes, så den også lukkes på afstand.

Tilvalg for Fjerntilkobling